ترمينال مسافربري تبريز

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: تبريز


پارس رازان > پروژه ها > بهينه سازي سيستم هاي خط توليد
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
فن ژنراتور
بهينه سازي خط قديم
شرکت فن ژنراتورسيمين دشت کرجCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions