برجهاي سبز اقدسيه

کارفرما: تعاوني شرکت مخابرات
محل پروژه: تهران


پارس رازان > پروژه ها > طراحي چيدمان کارخانه و استقرار ماشين آلات خط توليد
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
فن ژنراتور
احداث سالن و خط توليد جديد
شرکت فن ژنراتورسيمين دشت کرجCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions