ترمینال حجاج فرودگاه بین المللی امام

کارفرما: فرودگاه بین المللی امام
محل پروژه: تهران


پارس رازان > پروژه ها > طراحي خط توليد و انتقال مواد
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
فن بالابرهاي دو و چهارنفره (پنوماتيک) ژنراتور
کشتارگاه صنعتي ورامينورامين
۲
بالابر لاشه دام (پنوماتيک)
کشتارگاه صنعتي ورامينورامينCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions