برجهاي سبز اقدسيه

کارفرما: تعاوني شرکت مخابرات
محل پروژه: تهران


پارس رازان > پروژه ها > مشاوره و نظارت ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
نظارت ساخت دستگاه انتقال مواد (Belt conveyor)
شرکت بامپادتهران (کارخانه مهند)
۲
نظارت ساخت و نصب تجهيزات آشپزخانه صنعتي
شرکت رينگ خودرو پارسصفادشت و تاکستان
۳
نظارت ساخت تجهيزات آشپزخانه صنعتي
شرکت پارس پادکنارصفادشتCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions