ترمينال مسافربري تبريز

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: تبريز


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي توريستي
مركز جهانگردي چاف
موقعیت: چاف ، لنگرود ، ساحل دریای خزر
کارفرما: وزرت اطلاعات و جانگردی
مساحت زمین : ۴۴ هکتار
مهمانسرا
محوطهCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions