باشگاه انقلاب

کارفرما: باشگاه
محل پروژه: تهران


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي نفت، گاز پتروشيمي
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
خط لوله نفت كوره از پالايشگاه به نيروگاه
وزارت نفتتبريز
۲
مجتمع پتروشيمي بندر امام
پتروشيميماهشهر
۳
اسكله نفتي نكاء
مناطقساري
۴
ساختمانهاي ايستگاه تقويت فشار
I.G.C.سيريCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions