مجموعه جهان نما

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: اصفهان


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي مسکوني، تجاري، اداري و انبار
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
خانه هاي سازماني
خانه گسترايرانشهر
۲
مجموعه مسكوني ايرانشهر
مسكن و شهر سازيايرانشهر
۳
مجموعه مسكوني زاهدان
مسكن و شهر سازيزاهدان
۴
مجموعه مسكوني زابل
مسكن و شهر سازيزابل
۵
شهرك مسكوني انرژي اتمي
انرژي اتمياصفهان
۶
آپارتمان مسكوني سازمان آب
سازمان آبتهران
۷
خانه هاي مسكوني كارگران راه آهن
راه آهنتهران
۸
ساختمانهاي مسكوني جزيره لاوان
گامالاوان
۹
مجموعه مسكوني بندر عباس
نيروي درياييبندر عباس
۱۰
مجموعه مسكوني سهند
شخصيتبريز
۱۱
بدنه سازي نواب
شهرداريتهران
۱۲
شهر جديد پرند
مسكن و شهر سازيتهران
۱۳
پاركينگ طبقاتي
شهرداريتهران
۱۴
بناي بزرگ
شهرداريتهران
۱۵
مجموعه مركز اداري و تجاري
هواپيمائي جمهوري اسلاميشيراز
۱۶
مجموعه مسكوني شهرك دانيال
نيشكر هفت تپههفت تپه
۱۷
انبارهاي عمومي
سازمان انبارهايزد
۱۸
ساختمان اداري شركت مخابرات
شركت مخابراتسنندج
۱۹
انبارهاي وزارت بازرگاني
وزارت بازرگانيشهرهاي مختلف
۲۰
بازسازي ساختمان شركت چادرملو
شركت چادرملوجردن - اسفندياري
۲۱
مجموعه مسكوني بندر شهيد رجائي
وزارت بازرگانيبندر عباس
۲۲
مجتمع مسكوني خرم آباد
پارسيلونخرم آباد
۲۳
ساختمان اداري انرژي اتمي
انرژي اتميتهران
۲۴
مجموعه مسكوني پتروشيمي ايران و ژاپن
پتروشيميماهشهر
۲۵
مجموعه مسكوني بعثت
پتروشيميماهشهر
۲۶
ساختمان سر درب
سازمان صنايع نظاميتهران
۲۷
شعبات بانك استان
بانك استان اهوازاهواز
۲۸
ساختمان اداري كشتيراني
والفجر- ۸بندر انزلي
۲۹
مجموعه مسكوني شهران كن
تعاوني نظام پزشكيتهران
۳۰
مجموعه مسكوني سوهانك
دانشگاه شهيد بهشتيتهران
۳۱
دفاتر سازمان آب
شركت آب و فاضلابتهران
۳۲
سازمان تامين اجتماعي بندر عباس
سازمان تامين اجتماعيبندر عباس
۳۳
شعب سازمان تامين اجتماعي
سازمان تامين اجتماعيدماوند ، رودهن، كرج
۳۴
ساختمان اداري سپاه
فرودگاه مهر آبادتهران
۳۵
ساختمان اداري پتروشيمي
پتروشيميتهران
۳۶
مجموعه مسكوني هتل آپارتمان و توليدي
شركت مهندسي مسكنعسلويه
۳۷
خوابگاه
وزارت علوم و فن آوريزاهدان - ايرانشهر- يزد- سبزوار-كاشان - شيراز
۳۸
مجموعه مسكوني ناجا و نزاجا
ناجا و نزاجاتهران
۳۹
خوابگاههاي دانشگاه
وزارت علومسرتا سر ايران
۴۰
مجموعه گردشگري سد درودزن
شركت سرمايه گذاري و ايرانگرديشيراز
۴۱
ساختمان اداري ـ‌ تجاري ابريشم
شهرداريتهران
۴۲
برجهاي سبز اقدسيه
تعاوني شرکت مخابراتتهران
۴۳
ساختمان اداري- مسکوني قرني
شرکت نوسازي صنايعتهران
۴۴
ساختمان مسکوني کامرانيه
شخصيتهران
۴۵
ساختمان مسکوني فرمانيه
شخصيتهران
۴۶
مجموعه خدماتي، فرهنگي، تجاري اکباتان
شرکت سرمايه گذاري شهرداري و مالزيتهران
۴۷
مجتمع تجاری و اداری چالوس
بانک اقتصاد نوینچالوس
۴۸
مجتمع تجاری و اداری همدان
سازمان اوقافهمدان
۴۹
مجتمع مسکونی ستایش خرم آباد
عمران نیروخرم آباد
۵۰
خوابگاه ورزشی
مسکن و شهرسازیقزوین
۵۱
اداره مرکزی راه آهن
وزارت راهتهران
۵۲
مجتمع پارک اداری کنارک
مسکن و شهرسازیزاهدان
۵۳
مجتمع پارک اداری زهک
مسکن و شهرسازیزاهدان
۵۴
مجتمع تجاری و اداری آفتاب گرگان
عمران و مسکن سازان استان گلستانگرگان
۵۵
مجتمع اداری و تجاری باران
تعاونی ناجاتهران
۵۶
استانداری قم
استانداری قمقم
۵۷
زیرگذر و صفه برج میلاد
برج میلادتهرانCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions