ترمينال مسافربري تبريز

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: تبريز


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي آموزشي و تحقيقاتي
دانشكده كشاورزي زابل
موقعیت: کنار سد سیستان زابل
کارفرما: دانشگاه سیستان و بلوچستان
مساحت زمین: ۸۵ هکتار
مساحت ساختمان: ۲۸ هزار متر مربع
ساختمان های تشکیل دهنده مجموعه:
۱. آزمایشگاهها و کارگاهها
۲. سلف سرویس
۳. بهداری
۴. ساختمان اداری
۵. زمین های ورزشی
۶. خوابگاهها
۷. منازل مسکونی استادان
۸. باغ بوتانیک
۹. واحدهای گاوداری ، مرغداری و گوسفندداری
۱۰. مزارع کشاورزیCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions