مجموعه مذهبي شاه چراغ

کارفرما: شاه چراغ
محل پروژه: شيراز


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي آموزشي و تحقيقاتي
دانشكده كشاورزي اردبيل
موقعیت: شهر اردبیل
کارفرما: دانشگاه تبریز
مساحت زمین: ۳۰۰ هزار متر مربع
مساحت ساختمان: ۳۵ هزار متر مربع
ساختمان های تشکیل دهنده مجموعه:
۱. دپارتمان های آموزشی
۲. ساختمان اداری و آمفی تاتر
۳. ساختمان فوق برنامه
۴. سلف سرویس
۵. ویلای استادان و مهمانسرا
۶. زمین ورزشی و دیگر ساختمان های خدماتیCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions