مجموعه جهان نما

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: اصفهان


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، بانک و هتل
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
مركز فرهنگ و هنر بوشهر
فرهنگ و هنربوشهر
۲
مجتمع رفاهي و ورزشي
بانك صادراتبانك صادرات استان اهواز
۳
هتل اردبيل
ارشاد جهانگردياردبيل
۴
مجتمع رفاهي و ورزشي
گروه ملي فولادكرج
۵
هتل چابهار
شخصيچابهار
۶
مجموعه جهان نما
شهردارياصفهان
۷
هتل نشتارود
شخصينشتارود
۸
هتل آپارتمان تهران
شخصيتهران
۹
بانک ملی اصفهان
بانک ملیاصفهان
۱۰
ساختمان اداری موسسه مالی اعتباری سینا
موسسه مالی اعتباری سیناتهرانCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions